Privacy statement

Privacy regels volgens de algeme Verordening gegevens bescherming (General Data Protection Regulation). Het is noodzakelijk is voor ons gegevens te verwerken volgens de wettelijke verplichting na toestemming van de betreffende persoon(personen)